Naranja/Verde

 Imprimir
 

Cinturón Naranja/Verde   

Pierna

Cadera

Hombro

Inmovilizaciones 

(D) 1º O-Soto-Gari
Uki Goshi 
Ippon-Seoi-Nage 
Hon-Kesa-Gatame 
De-Ashi-Barai 
(D) 2º Kubi Nage
Morote-Seoi-Nage 
Kata Gatame 
Hiza-Guruma 
Tsuri Goshi 
 
Kami Shiho Gatame 
(D) 4º Ko-Soto-Gake 
Koshi Guruma 
 
4º Kuzure Kami Shiho Gatame
(D) 5º O-Uchi-Gari
Harai Goshi 
 
Ushiro Kesa Gatame 
Ko-Uchi-Gari  
Hane Goshi 
 
Yoko Shiho Gatame 
Okuri-Ashi-Barai 
11º O-Goshi 
 
 

Brazo

 

 

Salidas Inmovilizaciones 

 1º Tai-Otoshi      1º, 3º, 4º, 5º